גני ילדים ה- ו

 
 

 

השלמת בגרויות

גני ילדים ה- ו

גני ילדים ה- ו

 
שם המוסד
כתובת
שכונה

 שם הגננת

              הגר חובה ממ              רגר פינת מונטיפיורי         א חדד חניתה
              הגר חובה ממ              רגר פינת מונטיפיורי         א עבד-אל האדי נג'לה
              הגר חובה ממ              רגר פינת מונטיפיורי         א אל-עוברה רדה
              הגר חובה ממ              רגר פינת מונטיפיורי         א יניב סבג שחר
הדס טרום ממ
מבצע נחשון
ו
אברמזון מרים
ההגנה חובה ממ
רח' ההגנה
עיר עתיקה
עמיר ידידיה
היובל חט"צ ממ 1
רח' המלכים
נווה מנחם
לנג חגית
היובל חט"צ ממ 2
רח' המלכים
נווה מנחם
סבג נעמי
המעפילים חובה ממ
רח המעפילים
ג
אסף ברוריה
המעפילים טרום ממ
רח המעפילים
ג
דעבול חנה
המשחררים טרום ממ
הרח המשחררים ליד סופרפארם
ב
בסיס שרון
הנדיב הידוע חובה ממ"ד
רח הנדיב
ג
טויטו רחל
הצבי חובה ממ
רח' הצבי
ה
רבינוביץ דינה
הצבי טרום ממ"ד
רח' הצבי
ה
וקנין שירי
השלושה חובה ממ
רחבת טבריה
ט
פרימר אוזן שוש
השלושה חובה ממ"ד
רחבת טבריה
ט
 ברון רחל
השלושה טרום ממ
רחבת טבריה
ט
אליהו רחל
ורד-אור חובה ממ"ד
רח' רינגלבלום
ד מזרח
  כהן יהודית
ורד שלהבת חובה ממ"ד
רח' רינגלבלום
ד מזרח
 זרוק עליזה