בית ספר ממלכתי "אוריין"

 
 

 

השלמת בגרויות

בית ספר ממלכתי "אוריין"

בית ספר ממלכתי "אוריין"

רח' טבנקין, שכונה ה' ת.ד 3031 , טלפון: 6411123  – 08   פקס:  6411252  – 08
כתובת אימייל: -    edu-negev.gov.il/orianbs.www.orianit
כתובת אתר:      www.neve-mnb7.org
מנהלת בית הספר: פרידה ארנון
 
חזון בית הספר
 
בית הספר נושא באחריות לזמן לקהילה אפשרויות בחירה בהתנסויות מגוונות עיוניות ופרקטיות.
בית הספר הינו קהילתי תורם ונתרם על ידי הקהילה, דוגל בשותפות מלאה החל בתכנון וכלה בביצוע. בית הספר מפתח תוכנית לימודים בית ספרית ונמצא בתהליכי שינוי פדגוגיים אינטנסיביים תוך התייחסות למגמות ותהליכים המתרחשים בבית הספר ומחוצה לו.
 
תוכניות חינוכיות עיקריות
 
" קמפוס צעיר".
 
בבית הספר מתנהלים הלימודים בשלושה מעגלים:
מעגל ראשון- לימודי חובה. במעגל זה יירכשו הלומדים את הידע המוגדר על פי תוכנית הלימודים.
מעגל שני - לימודי בחירה. במעגל זה כל לומד בוחר מוקדי למידה שונים מתוך אשכולות בין תחומיים העוסקים בנושאים של תרבות, מדע וחברה. מיועד לתלמידי כתות ג'- ו'.
מעגל שלישי - לימודי בחירה המוצעים על ידי התלמידים. במעגל זה הלומד מתנסה בלמידת חקר תוך שימוש באמצעים מדעיים וטכנולוגיים עכשווים. מיועד לתלמידי כתות ג' -ו'.
 
פנימיית יום. תוכנית לתגבור לימודי הכוללת חוגי העשרה וארוחה חמה.
מרק"ם.   תוכנית לתגבור לימודי לתלמידים עולים חדשים.
מורשת ותרבות.
עידוד קריאה. בבית הספר ספריה מרכזית גדולה ונאה לרווחת התלמידים.