בית ספר ממלכתי "אלומות"

 
 

 

השלמת בגרויות

בית ספר ממלכתי "אלומות"

בית ספר ממלכתי "אלומות"

בית ספר ממלכתי לאומנויות ומדעים "אלומות"
רחבת יהודה הנשיא ת.ד. 4140   , טלפון: 6419045 – 08   פקס:   6435228 – 08
כתובת אימייל: -    ALUMOTS@HOTMAIL.CO.IL
כתובת אתר:      ORIANIT.EDU- NEGEV.GOU.IL/ALUMOTBS
מנהלת בית הספר: איריס ביטון
 ייחודיות בית הספר.
בית ספר " אלומות", קהילתי על אזורי, הקולט תלמידים מהסביבה הקרובה ומכל רחבי העיר. בית ספר "אלומות" הינו למדעים, חברה ואמנויות. ייחודיות המושתתת על ההנחה כי השילוב בין התחומים השונים מוביל את התלמיד לבוגר הממצה עצמו במגוון דרכים בהלימה לריבוי האנטלגנציות עפ"י גארדנר. עמותת הורים למען בית הספר הינה מסגרת ייחודית המאפשרת קהילת הורים פעילה יוזמת לשותפה בעשייה החינוכית.
תוכניות חינוכיות עיקריות.
מחויבות אישית - מענה לכישורי וצרכי לומדים, המעוגנים מערכתית ומושתתים על עקרון הבחירה וטיפוח אחריות אישית למסגרת הפעולה.
חוגי עניין- במסגרת זו נחשפים התלמידים למגוון רחב של תחומי העשרה.
להקת מחול ייצוגית עירונית - קבוצת מחול ייצוגית עירונית המייצגת את ישראל מדי שנה
(זו השנה העשירית) בפסטיבלי מחולות בינלאומיים בחו"ל.
אקלים חינוכי מיטבי - הצוות החינוכי עמל רבות לטיפוח אקלים חברתי תומך, מוגן וללא אלימות, באמצעות חברת ילדים פעילה, שותפה ויוזמת בכל פלחי העשייה הבית ספריים.
אט"ום (אמנות, טכנולוגיה ומדעים) - בביה"ס מופעלות תוכניות לימודיות ייחודיות לפיתוח חשיבה מדעית – יצירתית בגישה חקרנית ובאמצעות למידה חוץ בית ספרית.
(ביקור במוזיאונים, מרכזי מדעים ועוד)