בית ספר ממלכתי "נאות לון"

 
 

 

השלמת בגרויות

בית ספר ממלכתי "נאות לון"

בית ספר ממלכתי "נאות לון"

רח' שמחה הולצברג 6 - נאות לון , טלפון: 6419020 – 08   פקס:   6417207 – 08
דואר אלקטרוני -  Y-NeotLo-bsh-S@kishurim.k12.il
כתובת אתר:      http://neot-lon.org
           מנהלת בית הספר :  שרה אסרף.
 
ייחודיות בית-הספר
 
בית הספר בחר את תחום המתמטיקה כתחום ייחודי. יחודיות זו באה לידי ביטוי בהעשרת שעות
הוראת המתמטיקה, בבניית תוכניות למצויינות ותוכניות לצמצום פערים. בבית הספר מופעל אתר
מתמטי בפורטל הבית ספרי. התלמידים מנהלים יומן מתמטי, מתקיימת אולימפיאדה מתמטית
ופעמיים בשנה יוצא לאור עיתון מתמטי דיגיטאלי. בית הספר מפתח תהליך תקשוב ומיחשוב
ייחודי בשם: קיו"םקהיליית ידע  ומידע מתוקשבת. תהליך מחשוב ותקשוב זה הינו בבחינת
פריצת דרך חדשנית וייחודית לבית ספר "נאות לון".
צוות המורים הוכשר בבניית סביבות הוראה מתוקשבות, כל מורה בצוות מנהלת כיתה דיגיטאלית.
נפתח פורטל בית- ספרי. הקהילה משתלבת בפרוייקטים מתוקשבים המיועדים לביצוע בבית ומתחיל
תהליך של ניהול קורסים וירטואלים ע"י הורים.
 
תוכניות חינוכיות עיקריות.
 
קיו"ם. קהילת ידע ומידע מתוקשבת , תוכנית לפיתוח הוראה ולמידה מתוקשבים
             לטיפוח הידע הדיגיטאלי.
מצויינות במתמטיקה ותקשוב.
 
פלא"י באר-שבע. פעילות להכרת אתרים ביישוב.
 
מחול
 
ימי שיא סביב נושאים מרכזיים ומועדי ישראל.