בית ספר ממלכתי דתי נתיבי עם

 
 

 

השלמת בגרויות

בית ספר ממלכתי דתי נתיבי עם

בית ספר ממלכתי דתי נתיבי עם

בית ספר ממלכתי דתי אמי"ת "נתיבי עם"
                   שדרות ירושלים – שכונה ט' ,  טלפון: 6430771    – 08   פקס:  6103112  – 08
   כתובת אימייל: Y-Netive-bsh-S@kishurim.k12.il
                   מנהל בית הספר: חבקוק אהרון
 
ייחודיות בית בספר.
בית ספר ממ"ד אמי"ת תורני מדעי "נתיבי-עם" שוכן בלבה של שכונה ט' בבאר שבע.
 
בבית הספר נלמדים כל תחומי הדעת על פי תוכנית הלימודים וכמובן כיאה לבית ספר ממ"ד כל מקצועות הקודש השונים, תוך שימת דגש על המקצועות: אנגלית, מדעים, מחשבים, אוריינות ומתמטיקה.
החל מכיתה א' נחשפים התלמידים לשפה חדשה אנגלית באמצעות משחקים לימודיים.
במדעים משתמשים התלמידים במעבדת בית הספר ומשלבים את הלימודים במעבדות מרכז פיס למדעים.
באוריינות הדגש על כשירות אוריינית בשפה הכתובה והדבורה ופיתוח לומד עצמאי.
תוכניות חינוכיות עיקריות.

פנימיית יום : תוכנית לתגבור לימודי הכוללת חוגי העשרה וארוחה חמה.
פאקט : תוכנית תמיכה לימודית , חברתית וערכית לתלמידים עולים מאתיופיה ולתלמידים
וותיקים בעלי צרכים לימודיים.
אשכולות חשיבה : פיתוח החשיבה באמצעות משחק.
מכוורת : לימודי חקר המשלבים כשירות אורינית עם טכנולוגיה , מדעים ומחשב.